เพลง Mother to Daughter (엄마가 딸에게) – Yang Hee Eun (feat. AKMU)

ชื่อเพลง : Mother to Daughter (엄마가 딸에게)
ศิลปิน : Yang Hee Eun (feat. AKMU)
Fantastic Duo EP13


เนื้อเพลง-แปลเพลง Mother to Daughter (엄마가 딸에게) – Yang Hee Eun (feat. AKMU)

[Yang Hee Eun]
난 잠시 눈을 붙인 줄만 알았는데
นัน ชัม ชี นู นึล พุท ชิน ชุล มัน อา รัน นึน เด
แม่ คิดว่าหลับตาลงไปแค่เพียงครู่เดียวเท่านั้น

벌써 늙어 있었고
พอล ซอ นึล กอ อี ซอซ โก

แต่อยู่ดีๆ ก็แก่ลง

넌 항상 어린 아이일 줄만 알았는데
นัน ฮัง ซัง ออ ริน อา อี อิล ชุล มัน อา รัน นึน เด

เคยเข้าใจว่าลูกยังเป็นเด็กอยู่เสมอ

벌써 어른이 다 되었고
พอล ซอ ออ รือ นี ดา ทเว ออซ โก

แต่อยู่ดีๆลูกก็กลายเป็นผู้ใหญ่

난 삶에 대해 아직도 잘 모르기에
นัน ซัล เม แด แฮ อา จิก โด ชัล โม รือ กี เอ

แม่ยังไม่รู้จักชีวิตดีเท่าไหร่

너에게 해줄 말이 없지만
นอ เอ เก แฮ ชุล มา รี ออบ จี มัน

ถึงแม้จะไม่มีคำใดบอกกับลูก

네가 좀 더 행복해지기를 원하는 마음에
เน กา ชม ดอ แฮง บก แค จี กี รึล วอน ฮา นึน มา อือ เม

ในหัวใจที่ต้องการให้ลูกมีความสุขขึ้นอีกหน่อย

내 가슴 속을 뒤져 할 말을 찾지
เน กา ชึม โซ กึล ทวี จยอ ฮัล มา รึล ชัจ จี
หัวใจของแม่ แม่ค้นหาคำที่จะพูด

공부해라 아냐 그건 너무 교과서야
คง บู แฮ รา อา นยา คือ กอน นอ มู คโย กวา ซอ ยา

ตั้งใจเรียนซะ ไม่สิ มันดูวิชาการมากไป

성실해라 나도 그러지 못했잖아
ซอง ชิล แฮ รา นา โด คือ รอ จี โม แทซ จา นา

ต้องซื่อสัตย์ ฉันก็ทำไม่ได้เหมือนกันน่ะสิ

사랑해라 아냐 그건 너무 어려워
ซา ราง แฮ รา อา นยา คือ กอน นอ มู ออ รยอ วอ
ต้องรู้จักรัก ไม่สิ อันนั้นมันยากมาก

너의 삶을 살아라!
นอ เย ซา มึล ซา รา รา
ชีวิตลูก ลูกต้องใช้มัน

[AKMU]
난 한참 세상 살았는 줄만 알았는데
นัน ฮัน ชัม เซ ซัง ซา รัน นึน ชุล มัน อา รัน นึน เด
หนูเคยเข้าใจว่าใช้ชีวิต บนโลกใบนี้มานานเพียงพอแล้ว

아직 열 여덟이고
อา จิก ยอล ยอ ดอล อี โก
แต่หนูยังอายุแค่ 18 ปี

난 항상 예쁜 딸로 머물고 싶었지만
นัน ฮัน ซัง เย ปึน ตัล โร มอ มุล โก ชิี พอ จี มัน
และถึงแม้หนูอยากเป็นลูกสาวที่น่ารักอยู่เสมอ

이미 미운 털이 박혔고
อี มี มี อุน ทอ รี พา คยอซ โก
หนูก็ทำตัวไม่น่ารักไปแล้ว

난 삶에 대해 아직도 잘 모르기에
นัน ซัล เม แท แฮ อา จิก โด ซัล โม รือ กี เอ
หนูยังไม่รู้จักชีวิตดีเท่าไหร่

알고픈 일들 정말 많지만
อัล โก พึน อิล ดึล ชอง มัล มัน จี มัน
ถึงแม้จะมีเรื่องที่อยากรู้มากมายจริงๆ

엄만 또 늘 같은 말만 되풀이하며
ออม มัน โต นึล คา ทึน มัล มัน ทเว พู รี ฮา มยอ
แม่ก็พูดแต่คำเดิมๆ ซ้ำๆ ตลอดเวลา

내 마음의 문을 더 굳게 닫지
แน มา อือ เม มู นึล ทอ คุท เก ทัด จี
ประตูหัวใจของหนู ก็ยิ่งปิดแน่นขึ้น

[Yang Hee Eun] [AKMU]

공부해라 그게 중요한 건 나도 알아
คง บู แฮ รา
คือ เก ชุง โย ฮัน กอน นา โด อา รา
ตั้งใจเรียนซะ นั่นมันเป็นเรื่องสำคัญ หนูรู้

성실해라 나도 애쓰고 있잖아요
ซอง ชิล แฮ รา
นา โด แอ ซือ โก อิซ จา นา โย
ต้องซื่อสัตย์ หนูก็พยายามอยู่นี่ไงคะ

사랑해라 더는 상처받고 싶지 않아
ซา ราง แฮ รา ทอ นึน ซัง ชอ บัด โก ชิบ จี อา นา
ต้องรู้จักรัก หนูไม่อยากได้รับความเจ็บปวดไปมากกว่านี้อีกแล้ว

나의 삶을 살게 해줘
นอ เย ซา มึล ซา เก แฮ จวอ
ชีวิตหนู หนูขอใช้มันเอง

[AKMU] Rap
매번 크고 작은 잘못으로
แม บอน คือ โก ชา กึน ชัล โม ซือ โร
ไม่ว่าจะความผิดเล็กหรือใหญ่

당신 마음에 망치를 대죠
ทัง ชิน มา อือ เม มัง ชี รึล แด จโย
ก็เหมือนกับค้อนทุบหัวใจของแม่เลยสินะ

그래도 구멍난 맘과 손으로
คือ แร โด คู มอง นัน มัม กวา โซ นือ โร
ถึงแม้อย่างนั้น ด้วยหัวใจที่ถูกทิ่มแทงและด้วยมือ

내 옷에 얽힌 실뭉치를 꿰죠
แน โอ เซ ออล กิน ชิล มุง ชี รึล กเว จโย
เย็บปักเสื้อผ้าของผม

다 들어주며 괜찮다고 해서
ทา ดือ รอ จู มยอ แควน ชา นา โก แฮ ซอ
เมื่อได้ฟังทั้งหมดแล้ว ก็บอกว่าไม่เป็นไร

내 마음이 놓여지지 않았는 걸 아실까요
แน มา อือ มี นง ยอ จี จี อา นัน นึน กอน อา ชิล กา โย
รู้ไหมว่าผมไม่เคยไม่สนใจ

미울만 하면서도 안아주는 당신 품에
มี อุล มัน ฮา มยอน ซอ โด อา นา จู นึน ทัง ชิน พู เม
แม้ในขณะที่ผม สมควรจะถูกเกลียด ในอ้อมแขนของแม่ที่กอดผมอยู่

다음부턴 잘하겠다고 Dear Mom
ทา อึม พู ทอน ชา รา เกซ ดา โก Dear Mom
ผมสัญญาว่าจะทำตัวให้ดีต่อจากนี้ไป แม่ที่รัก

[Yang Hee Eun]
공부해라 아냐 그건 너무 교과서야
คง บู แฮ รา อา นยา คือ กอน นอ มู คโย กวา ซอ ยา

ตั้งใจเรียนซะ ไม่สิ มันดูวิชาการมากไป

성실해라 나도 그러지 못했잖아
ซอง ชิล แฮ รา นา โด คือ รอ จี โม แทซ จา นา

ต้องซื่อสัตย์ ฉันก็ทำไม่ได้เหมือนกันน่ะสิ

사랑해라 아냐 그건 너무 어려워
ซา ราง แฮ รา อา นยา คือ กอน นอ มู ออ รยอ วอ
ต้องรู้จักรัก ไม่สิ อันนั้นมันยากมาก

너의 삶을 살아라!
นอ เย ซา มึล ซา รา รา
ชีวิตลูก ลูกต้องใช้มัน

내가 좀 더 좋은 엄마가 되지 못했던 걸 용서해줄 수 있겠니?
แน กา ชม ดอ โช อึน ออม มา กา ทเว จี มท แท ตอน กอล ยง ซอ แฮ จุล ซู อิซ เกน นี
ที่แม่ไม่สามารถ เป็นแม่ที่ดีกว่านี้สักหน่อย ยกโทษให้แม่ ได้ไหม

넌 나보다는 좋은 엄마가 되겠다고 약속해주겠니?
นอน นา โบ ดา นึน โช อึน ออม มา กา ทเว เกซ ตา โก ยัก โซ แก จู เกน นี
ลูกจะเป็น แม่ที่ดีกว่าแม่คนนี้ สัญญาได้ไหม

[AKMU]Rap

말하지 않아도 난 알고 있다고
มัล ฮา จี อา นา โด นัน อัล โก อิซ ตา โก
ถึงจะไม่ได้พูด หนูก็รู้อยู่

엄만 그 누구보다 나를 사랑한단 걸
ออม มา คือ นู กู โบ ดา นา รึล ซา รัง ฮัน ดัน กอล
ว่าแม่รักหนูมากกว่าใคร

그래서 난 자신 있게 말핳 수 있어
คือ แร ซอ นัน ชา ชิน อิซ เก มา รา ซู อี ซอ
เพราะฉะนั้น หนูเลยสามารถพูดได้อย่างมั่นใจ

엄마처럼 좋은 엄마 되는 게 내 꿈이란 거
ออม มา ชอ รอม โช อึน ออม มา ทเว นึน เก แน กู มี รัน กอ
ว่าความฝันของหนู คือการเป็นแม่ที่ดีเหมือนแม่

말하지 않아도 난 알고 있다고
มัล ฮา จี อา นา โด นัน อัล โก อิซ ตา โก
ถึงจะไม่ได้พูด หนูก็รู้อยู่

엄만 그 누구보다 나를 사랑한단 걸
ออม มา คือ นู กู โบ ดา นา รึล ซา รัง ฮัน ดัน กอล
ว่าแม่รักหนูมากกว่าใคร

그래서 난 자신 있게 말핳 수 있어
คือ แร ซอ นัน ชา ชิน อิซ เก มา รา ซู อี ซอ
เพราะฉะนั้น หนูเลยสามารถพูดได้อย่างมั่นใจ

엄마를 행복하게 해주는 게 바로 내 꿈이란 거
ออม มา รึล แฮง โก คา เก แฮ จู นึน เก พา โร แน กู มี รัน กอ
การทำให้แม่มีความสุขคือความฝันของหนูอย่างแน่นอน

Sorry Mom , Thank You Mom
หนูขอโทษค่ะแม่ ขอบคุณค่ะแม่สามารถคลิกเลือกดูเนื้อเพลงของ Yang Hee Eun และ AKMU ทั้งหมดได้ที่นี่
โดยกดปุ่มค้นหาที่มุมขวาด้านบน


Credit : 
https://www.youtube.com/watch?v=MPzbTJN5wVc
https://writer.dek-d.com/kimtaeexo/writer/viewlongc.php?id=1448616&chapter=452


ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการเพลงเกาหลี และ
ชาร์ตเพลงเกาหลี เนื้อเพลงเกาหลี เพลงออกใหม่อัพเดตทุกสัปดาห์ได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *