About us : เกี่ยวกับเรา


Long Kid Doo หรือ ลองคิดดู เป็นเว็บไซต์ที่ทำขึ้นมาเพื่อเขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันและเรื่องราวที่ตัวฉันเองชื่นชอบ สนใจ อยากเล่าเพื่อแชร์เป็นประสบการณ์ให้ผู้อื่นได้อ่าน

เดิมมีความสนใจในงานเขียนแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงมีเวลาได้พักจากงานประจำและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองมากขึ้น จึงลองทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาและตั้งชื่อว่า “ลองคิดดู” เพราะในตอนที่ตัดสินใจทำเว็บไซต์ยังไม่มีไอเดียที่แน่ชัดว่าอยากเขียนเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งมีหลากหลายเรื่องมาก แต่จะทำหลายเว็บไซต์ก็คงทำไม่ไหวจึงตั้งเป็นชื่อแบบกว้างๆขึ้นมา ความหมายก็ตรงตัวเลย “ลองคิดดู” ซึ่งหมายถึงฉันกำลังลองคิดดูละกันว่าจะเขียนอะไร?

โดยเนื้อหาหลักต้องการเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ เพราะโดยส่วนตัวชื่นชอบและหลงใหลที่นั่นมาก มีโอกาสได้ไปเที่ยวเกือบทุกปีจึงมีรูปถ่ายสวยๆ เก็บไว้เยอะ อีกทั้งชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ดูแต่ซีรีส์เกาหลี ซึ่งซีรีส์บางเรื่องนั้นมีเนื้อหาสาระที่ดีมากและทำให้ประทับใจมาก และกระแสเพลงเกาหลีซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยบางกลุ่ม โดยปกติชอบเข้าไปหาดูตามชาร์ตเพลงหลายเว็บไซต์แต่ละที่นั้นก็ไม่เหมือนกัน จึงสรุปเพลงที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่นั้นรวบรวมไว้ในที่เดียวเพื่อให้คนที่สนใจเข้ามาจะเพิ่มความสะดวกในการติดตามมากขึ้น

ส่วนเนื้อหาอื่นๆก็จะมีส่วนที่เป็นการเล่าเรื่องราวประการณ์จริงจากการตกเป็นทาสของแมว หรือเรื่องราวของคนอยากมีลูกแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น และอาจจะมีเนื้อหาหรือเรื่องราวอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาในภายในหลังเรื่อยๆ

ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ Long Kid Doo มีจุดประสงค์หลักคืออยากรวบรวมข้อมูลหรือเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับรู้หรือพบเจอมา แชร์หรือเขียนให้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้อ่านเพียงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เขียนมาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย

Long Kid Doo
“ลองคิดดู”